40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Pismo PIM w sprawie manipulacji w systemach kalkulacyjnych

Pismo PIM w sprawie manipulacji w systemach kalkulacyjnych

źródło: www.pim.pl

UOKiK odpowiedział na zawiadomienie ZDS w sprawie Audatex (AZT)

UOKiK odpowiedział na zawiadomienie ZDS w sprawie Audatex (AZT)

źródło: zds.org.pl

Projekt ustawy o tzw. "profesjonalnej rejestracji pojazdu"

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt tzw. "profesjonalnej rejestracji pojazdu") - druk nr 1543 (data wpływu projektu do Sejmu: 08.05.2017)

źródło: www.sejm.gov.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia POLEKSMOT - 2017

Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych POLEKSMOT, na podstawie § 20 Statutu zwołuje na dzień 20 maja 2017 roku (sobota) Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Szczegóły dotyczące Zebrania oraz formularz umożliwiający zgłoszenie uczestnictwa członków Stowarzyszenia POLEKSMOT (szkolenie, nocleg, spotkanie integracyjne) znajdują się w menu serwisu w zakładce: Formularz Zgłoszenia na WZC 2017

 

Sekretariat Stowarzyszenia POLEKSMOT

Nowa CEP ruszy szybciej

Nowa CEP ruszy szybciej

źródło: www.pim.pl

VAT dla usług pomocniczych

Wprowadzenie VAT dla usług pomocniczych wpłynie na koszty ubezpieczycieli

źródło: www.rf.gov.pl