40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (dot. filtrów DPF)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (dot. filtrów cząstek stałych DPF)

Projekt - druk nr 2699

Opinia Prokuratorii Generalnej RP i Sądu Najwyższego

źródło: www.sejm.gov.pl

PIM: "kontrowersyjne seminarium z udziałem AZT"

PIM: "kontrowersyjne seminarium z udziałem AZT"

źródło: www.pim.pl

Rekomendacje OMRT

Pierwsze rekomendacje OMRT przyjęte

Komunikat nr 1 OMRT

źródło: zds.org.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Dz.U. z dnia 19 maja 2018r. poz. 948 (data ogłoszenia: 19.05.2018; data wejścia w życie: 20.05.2018)

Niniejsze rozporządzenie w  zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2014/47/UE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 3 kwietnia 2014  r. w  sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającą dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014).

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dz.U. z dnia 9 maja 2018r. poz. 855 (data ogłoszenia 09.05.2018; data wejścia w życie: 20.05.2018; par. 1 pkt 1 lit. a wchodzi w życie z dniem 10 maja 2018r.)

źródło: www.sejm.gov.pl

Kara za cofnięcie licznika w samochodzie także dla właściciela

Kara za cofnięcie licznika w samochodzie także dla właściciela

źródło: www.rp.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia POLEKSMOT 2018

Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie § 20 Statutu zwołuje na dzień 12 maja 2018 r. (sobota) na godz. 10:00 (w I terminie) i na godz. 10:30 (w II terminie) Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w SPA HOTEL JAWOR w Jaworzu k/Bielska-Białej, ul. Turystyczna 204.

Tematyka szkolenia w dniu 11-05-2018r. w godz. 16:00-19:00 w Jaworzu uwaga

Mapka dojazdowa uwaga

Kolejna interpelacja do Pani Minister Finansów w sprawie ograniczenia zaniżania odszkodowań za szkody komunikacyjne

Kolejna interpelacja do Pani Minister Finansów w sprawie ograniczenia zaniżania odszkodowań za szkody komunikacyjne

źródło: www.pim.pl

NIK uderza w CEPiK 2.0

NIK uderza w CEPiK 2.0

źródło: www.samar.pl

Oświadczenie ws. nieprawidłowości T.U. złożone przez senatora Waldemara Sługockiego na 57. posiedzeniu Senatu

Oświadczenie ws. nieprawidłowości T.U. złożone przez senatora Waldemara Sługockiego na 57. posiedzeniu Senatu

źródło: www.pim.pl