40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Opinia prawna dotycząca umowy ramowej z PZU Pomoc

Opinia prawna dotycząca umowy ramowej z PZU Pomoc

źródło: www.zds.org.pl

Od 12.10.2018 na stacjach benzynowych nowe oznaczenia paliw

Od 12.10.2018 na stacjach benzynowych nowe oznaczenia paliw

źródło: www.pim.pl

Szersze kompetencje Rzecznika Finansowego

Szersze kompetencje Rzecznika Finansowego

www.rf.gov.pl

Interpelacja do ministra finansów w sprawie niezbędnej poprawy jakości procesu likwidacji szkód z komunikacyjnego ubezpieczenia OC

Interpelacja nr 26590 do ministra finansów w sprawie niezbędnej poprawy jakości procesu likwidacji szkód z komunikacyjnego ubezpieczenia OC

źródło: www.sejm.gov.pl

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny - skierowany do Sejmu (Dotyczy nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego)

Treść projektu

źródło: www.sejm.gov.pl

Strona internetowa OMRT

Została uruchomiona strona internetowa OMRT: http://www.omrt.org.pl/

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości - dot. cofania drogomierzy w pojazdach mechanicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości - dot. cofania drogomierzy w pojazdach mechanicznych

źródło: www.premier.gov.pl

Dane dot. szkód istotnych będą dostępne w "Historii pojazdu"

Odpowiedź Ministra Cyfryzacji na interpelacje w sprawie systemu "Historia pojazdu" i bazy danych UFG (interpelacja nr 20585)

źródło: www.sejm.gov.pl

TSUE: samochód nie wyrejestrowany, choć nieużywany, musi posiadać obowiązkową polisę OC

TSUE: samochód nie wyrejestrowany, choć nieużywany, musi posiadać obowiązkową polisę OC

źródło: www.rf.gov.pl

Bezpłatne seminarium: Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT ? i jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego ?

Bezpłatne seminarium: Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT ? i jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego ?

źródło: www.pim.pl

Rekomendacje techniczne OMRT – działania upowszechniające

Rekomendacje techniczne OMRT – działania upowszechniające

źródło: zds.org.pl

Koszyk AZT: Związek i inne organizacje tworzące OMRT wystąpiły do Komisji Nadzoru Finansowego o interpretację wytycznych

Koszyk AZT: Związek i inne organizacje tworzące OMRT wystąpiły do Komisji Nadzoru Finansowego o interpretację wytycznych

źródło: zds.org.pl