40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Zwiedzanie fabryki Solaris Bus & Coach S.A.

Uprzejmie informujemy, że dla członków Stowarzyszenia Poleksmot planowane jest zapoznanie się z zakładem produkcyjnym Solaris Bus & Coach S.A.

Szczegóły dotyczące planowanego wyjazdu do fabryki w Bolechowie pod Poznaniem.

Przed wyjazdem wymagana jest wpłata na rachunek bankowy Stowarzyszenia należności za dojazd i uczestnictwo w zwiedzaniu fabryki, w kwocie, o której mowa w informacji szczegółowej. Wpłaty proszę dokonać dopiero po potwierdzeniu zakwalifikowania się do uczestnictwa w w/w wyjeździe przez sekretariat Stowarzyszenia.

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Sąd Najwyższy uznał prawo poszkodowanych oraz cesjonariuszy do żądania pokrywania z OC komunikacyjnego kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy

Sąd Najwyższy uznał prawo poszkodowanych oraz cesjonariuszy do żądania pokrywania z OC komunikacyjnego kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy - kolejna uchwała SN z wniosku Rzecznika Finansowego

źródło: www.rf.gov.pl

Informacja dla rzeczoznawców pierwszy raz przystępujących do certyfikacji w PZM CCR

Uprzejmie informujemy, że dla rzeczoznawców pierwszy raz przystępujących do certyfikacji w PZM CCR, termin egzaminu planowany jest na dzień 18 września 2019r. o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Górczewskiej 228F (Siedziba PZM Holding Sp. z o.o. / Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców)

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Informacja o certyfikacji rzeczoznawców

Informacja o certyfikacji rzeczoznawców przez PZM CCR

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej - konsultacje publiczne

źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Zmienią się zasady gry w naprawach powypadkowych ?

Zmienią się zasady gry w naprawach powypadkowych ?

źródło: www.warsztat.pl

Rada Ministrów: „Nie” dla zakazu cesji wierzytelności

Rada Ministrów: „Nie” dla zakazu cesji wierzytelności

źródło: www.pim.pl

Żółtych „blach” na drogach coraz więcej - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada doprecyzowanie wytycznych dotyczących rejestrowania pojazdów zabytkowych

Żółtych „blach” na drogach coraz więcej - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada doprecyzowanie wytycznych dotyczących rejestrowania pojazdów zabytkowych

źródło: www.prawo.pl

Sąd Najwyższy o refundacji wydatków na pomoc niezależnego rzeczoznawcy

Sąd Najwyższy o refundacji wydatków na pomoc niezależnego rzeczoznawcy

źródło: www.rf.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

źródło: legislacja.rcl.gov.pl