40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Od 1 stycznia Policja zapisze stan licznika w pojeździe, od kwietnia zobaczymy to w internecie ?

Od 1 stycznia Policja zapisze stan licznika w pojeździe, od kwietnia zobaczymy to w internecie ?

źródło: www.zds.org.pl

Informacja dla członków Stowarzyszenia korzystających z systemu Eurotax (online) poprzez SRMiMoB Poleksmot - uaktualnienie

Uprzejmie informujemy, że system Eurotax udostępniany "online" członkom Stowarzyszenia Poleksmot, w miesiącu styczniu 2020 roku będzie nadal dostępny. 

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Rozporządzenie MI z dnia 18.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie w/s zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (data ogłoszenia: 20.12.2019)

źródło: www.sejm.gov.pl

Forum Ubezpieczeń 2019

XIV Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych udostepniło prezentacje z forum, które odbyło się w dniach 10-11 grudnia 2019r.

źródło: www.forumubezpieczen.com

Rozporządzenie MI w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej (data ogłoszenia: 11.12.2019)

źródło: www.sejm.gov.pl

Informacja dla członków Stowarzyszenia korzystających z systemu Eurotax (online) poprzez SRMiMoB Poleksmot

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że z przyczyn niezależnych od Zarządu czy innych działań Stowarzyszenia Poleksmot, od dnia 1 stycznia 2020 roku mogą nastąpić trudności z dostępem do systemu Eurotax.

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Spisywanie stanu licznika przez Policję – co zrobić w przypadku pomyłki ?

Spisywanie stanu licznika przez Policję – co zrobić w przypadku pomyłki ?

źródło: www.zds.org.pl

Obwieszenia MI w/s znaków i sygnałów drogowych

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (data ogłoszenia: 2019.11.26): cz. 1, cz. 2

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (data ogłoszenia: 2019.11.26)

źródło: www.sejm.gov.pl

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (data ogłoszenia: 2019-11-14)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (data ogłoszenia: 2019-11-06)

źródło: www.sejm.gov.pl