40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (data ogłoszenia: 2019-11-06)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych ...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych (data ogłoszenia: 2019-11-06)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie (data ogłoszenia: 2019-11-06)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (data ogłoszenia: 2019-11-06)

źródło: www.sejm.gov.pl

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (data ogłoszenia: 2019-11-06)

źródło: www.sejm.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Zmiana terminu certyfikacji rzeczoznawców

Uprzejmie informujemy, że certyfikacja rzeczoznawców odbędzie się w dniach 25 oraz 26 października 2019r. (piątek, sobota) o godz. 9:00 w siedzibie Stowarzyszenia Poleksmot w Katowicach przy ul. Kawek 2b/6

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego (dot. m.in. odczytu wskazań drogomierza podczas kontroli rudhu drogowego - paragraf 13)

źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Informacja o terminie certyfikacji rzeczoznawców

Uprzejmie informujemy, że certyfikacja rzeczoznawców odbędzie się w dniach 26 oraz 27 października 2019r. (sobota, niedziela) o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Poleksmot w Katowicach przy ul. Kawek 2b/6

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot

Interpelacja w/s jakości części zamiennych wykorzystywanych w procesie likwidacji szkód z OC

Interpelacja nr 33564 w sprawie jakości części zamiennych do samochodów wykorzystywanych w procesie likwidacji szkód z komunikacyjnego ubezpieczenia OC

źródło: www.pim.pl