40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Komunikat - certyfikacja rzeczoznawców przez CCR

Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Poleksmot (rzeczoznawcy samochodowi), którym kończy się w tym roku ważność certyfikatu kompetencji rzeczoznawcy samochodowego, a są zainteresowani ponownym uzyskaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 79a ust. 1 pkt. 6 w celu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 79a ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (z późniejszymi zmianami), proszeni są o pilny kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia Poleksmot.

Sekretariat Stowarzyszenia POLEKSMOT

Posłowie biorą na warsztat system badań technicznych

Posłowie biorą na warsztat system badań technicznych

źródło: www.samar.pl

Rzecznik Finansowy złożył wniosek do SN ws. odszkodowania z OC przy uwzględnieniu rabatów i upustów

Rzecznik Finansowy złożył wniosek do SN ws. odszkodowania z OC przy uwzględnieniu rabatów i upustów

źródło: www.pim.pl

Rzecznik Finansowy złożył wniosek do SN ws. odszkodowania z OC przy uwzględnieniu rabatów i upustów

źródło: www.rf.gov.pl

W projekcie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 18.08.2022 r. zaproponowano zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej m.in. przez SKP przy przeprowadzaniu badania technicznego

W projekcie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 18.08.2022 r. zaproponowano zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej m.in. przez SKP przy przeprowadzaniu badania technicznego

źródło: www.patronat.pl

Sąd Najwyższy: Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu to nie tylko wydatki na jego naprawę

Sąd Najwyższy: Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu to nie tylko wydatki na jego naprawę

źródło: www.pim.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o badaniach technicznych pojazdów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o badaniach technicznych pojazdów

źródło: www.zds.org.pl

Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

źródło: www.knf.gov.pl

Projekt zmiany procedury badań – stanowisko PISKP

Projekt zmiany procedury badań – stanowisko PISKP

źródło: www.piskp.pl

Szykuje się zmiana zakresu badań technicznych pojazdów

Szykuje się zmiana zakresu badań technicznych pojazdów

źródło: www.zds.org.pl

Od 4 września 2022 r. nie będą już wydawane karty pojazdu i nalepki kontrolne

Od 4 września 2022 r. nie będą już wydawane karty pojazdu i nalepki kontrolne

źródło: www.patronat.pl

Nowy zakres badań technicznych samochodów !

Nowy zakres badań technicznych samochodów !

źródło: www.pim.pl

Szkolenie z kalkulacji kosztów naprawy w systemie DAT - 14.07.2022 (online)

Szkolenie z kalkulacji kosztów naprawy w systemie DAT - 14.07.2022 (online)

Sekretariat Stowarzyszenia Poleksmot