40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Decyzja UOKiK

Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez PZU spółki Link4

źródło: www.uokik.gov.pl

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

źródło: www.sejm.gov.pl

Wytyczne KNF w/s likwidacji szkód

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła do publicznych konsultacji, projekt "wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych"

Pismo przekazujące projekt wytycznych do konsultacji

Projekt wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

źródło: www.knf.gov.pl

Założenia do projektu zmian w ustawie o VAT

W dniu 25 czerwca 2014r. Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do projektu zmian w ustawie o VAT. Jedną z proponowanych zmian jest wykreślenie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Na podstawie w/w przepisu zwolnieniu podlegały usługi likwidacji szkód, assistance etc. Zmiana przespisów może spowodować, iż dotychczas wydane interpretacje oparte na art. 43 ust. 13 stracą swoją ważność.

Założenia do projektu zmian w ustawie o VAT

źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl

Komunikat KNF

Założenia projektowanych wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Komunikat z posiedzenia KNF w dniu 8 lipca 2014 roku

źródło: www.knf.gov.pl

Historia pojazdu z CEPiK

Historia pojazdu z CEPiK

Rozporządzenie w/s CEPiK

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

źródło: www.sejm.gov.pl

Czy będzie korekta CEPIK ?

Czy będzie korekta CEPIK ?

źródło: www.rzu.gov.pl

Wynagrodzenie biegłego skarbowego 20-05-2014

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego.

źródło: www.sejm.gov.pl

CEPIK 2.0

Informacja o CEPIK 2.0 na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Jednolity tekst ustawy o kierujących pojazdami 13-05-2014

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

źródło: www.sejm.gov.pl

KNF będzie interweniować w/s likwidacji szkód komunikacyjnych

KNF będzie interweniować w/s likwidacji szkód komunikacyjnych

źródło: www.rzu.gov.pl