40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Raport Rzecznika Ubezpieczonych - Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych - cz. II

Raport Rzecznika Ubezpieczonych - Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych - część II (25-05-2015)

źródło: www.rzu.gov.pl

Zielone światło dla "anglików"

Zielone światło dla "anglików"

źródło: www.samar.pl

Rozporządzenie MIR zmieniające rozporządzenie w/s dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (data ogłoszenia: 14-05-2015)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie MIR zmieniające rozporządzenie w/s rejestracji i oznaczenia pojazdów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (data ogłoszenia: 14-05-2015)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie RM w/s Pełnomocnika Rządu d/s bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego (data ogłoszenia: 12-05-2015)

źródło: www.sejm.gov.pl

Zmiany w CEPIK

Planowane zmiany w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK

źródło: www.gazetaprawna.pl

Tekst ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów przekazany do Senatu

Tekst ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.

źródło: www.sejm.gov.pl

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym - 09.04.2015

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (data ogłoszenia: 30.04.2015r.)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rozporządzenie Prezesa RM zmieniające rozporządzenie w/s grzywien

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (data ogłoszenia: 10-04-2015)

źródło: www.sejm.gov.pl

Rusza Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Od 1 kwietnia 2015r. rusza Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS)

źródło: www.piu.org.pl