40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. 2019 poz. 62; data ogłoszenia: 14.01.2019)

źródło: www.sejm.gov.pl