40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dz.U. z dnia 9 maja 2018r. poz. 855 (data ogłoszenia 09.05.2018; data wejścia w życie: 20.05.2018; par. 1 pkt 1 lit. a wchodzi w życie z dniem 10 maja 2018r.)

źródło: www.sejm.gov.pl