40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy stworzenia podstaw prawnych do wprowadzenia e-usług: dostępu online dla kierowców do własnych danych i informacji, udostępnij dane pracodawcy, sprawdź szkołę jazdy i mój pojazd; rozszerzenia zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz zmian w zasadach gromadzenia danych w tych ewidencjach.

źródło: www.sejm.gov.pl