40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357

Wytyczne KNF w/s likwidacji szkód

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła do publicznych konsultacji, projekt "wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych"

Pismo przekazujące projekt wytycznych do konsultacji

Projekt wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

źródło: www.knf.gov.pl